Tidigare kurser

Kurser som redan har varit genomförda

KURSER 2016

 • Stjärnholmskursen 22-24 januari 2016
 • Helsjöns folkhögskola 26-28 februari 2016

Här kan du ladda ner brochyrer!

Stjärnholm:  Inbjudan katekumenat 2016

Helsjön: Katekumenatet 2016

KURSER 2015

 • Stjärnholmskursen 23-25 januari 2015
 • Helsjöns folkhögskola 6-8 mars 2015

Här kan du ladda ner kurserna som PDF:

STJÄRNHOLM:

Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap. Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse. I Sverige finns detta arbete sedan 1990 och bedrivs för närvarande inom Svenska kyrkan och i Stockholms katolska stift. Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av Föreningen för Katekumenatet i Sverige.

Kursen börjar med middagsbön och lunch kl 12 fredagen den 23 januari och avslutas med lunch kl 12 söndagen den 25 januari. Program skickas ut efter anmälan.

Vi erbjuder nu två parallella kurser där gudstjänster och måltider är gemensamma.

Grundkurs. För dig som inte tidigare gått någon kurs men som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen.

Fortsättningskurs/fördjupning. För dig som gått grundkursen och har erfarenhet av att vara medvandrare, ledare eller kaplan i katekumenatet. Fortsättningskursen är indelad i tre pass där du i din anmälan gör ett workshopval (första- och andrahandsval) till varje pass. Workshops att välja mellan finns nedan.

Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med ledare, kaplan och medvandrare.

Pass 1
a Vägen. Repetition av grundkursen i miniformat där vi delar erfarenheter av att jobba med katekumenatet i församling. Vi fördjupar oss i katekumenatets känntecken och karaktär och hur det formar vårt arbetssätt. Ledare: Lotta Rönngren

b. Att leda samtal i katekumenatsgruppen. Introduktion om gruppdynamik och ledarskap. Gemensamt samtal om ledarrollen i katekumenatsgruppen och utbyte av erfarenheter. Ledare: Lena Lundberg och Andreas Holmberg

c. Teologi för sökare. Hur påverkar katekumenatets förhållningssätt vår syn på teologi, församling och bibel? Vad får katekumenatets kunskaps- och människosyn för konsekvenser för vårt sätt att vara kyrka? Ta gärna med din bibel till denna workshop. Ledare: Göran Rehnström

Pass 2
a. Liturgier och gudstjänster. Om katekumenens möte med gudstjänstrummet och förkunnelsen. Ledare: Per Ingvarsson

b. Post-it-lappar – vad ska vi med dem till? Meningen med att skapa och prova övningar och metoder i gruppen. Ledare: Nina Carlsson Garlöv

c. Rekrytering och inbjudan. Informationsstrategi och konsten att välkomna. Information ur ett brukarperspektiv, om att vad och hur hör smman såväl som vikten att lyssna och se dem som kommer. Ledare: Lotta Rönngren

Pass 3
a. Livsberättelsen. Att utgå från erfarenheter och livsberättelsen är grundläggande i katekumenatet. Här fördjupar vi tankarna kring det och provar olika arbetssätt. Ledare: Lotta Rönngren och Anna S Wikell

b. Att leda samtal i katekumenatsgruppen. Introduktion om gruppdynamik och ledarskap. Gemensamt samtal om ledarrollen i katekumenatsgruppen och utbyte av erfarenheter. Ledare: Lena Lundberg och Andreas Holmberg

c. Musik i tro och liv. Hur har musiken fått uttrycka sökande och livsberättelse i kyrkan? Vi gör en historisk tillbakablick och sjunger tillsammans sånger som fått följa människors livsvillkor, med utgångsopunkt i folkvisor och gospel. Ledare: Lisbeth Strand Järpehag

Tid och plats
Den 23-25 januari 2015 på Stiftsgården Stjärnholm

Kostnad
3 700:- med logi i dubbelrum, 2 850:- med logi i trebddsrum och 2 300:- med logi i logement (sovsal för 8-10 personer). Vid anmälan efter den 12 december tilkommer 20%.

Kontaktperson
Om du har frågor ta kontakt med , tfn 0152-234 77

Anmälan
Senast den 12 december till , Strängnäs stift, Stiftsgården Stjärnholm, tfn 0152-234 83

Helsjöns folkhögskola

Ledarutbildning i katekumenatet- vuxenväg till tro
6-8 mars 2015,

Vuxenväg till tro – Katekumenat
Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare, som
på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet
delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra.
Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas
tillväxt och förnyelse. I Sverige finns detta arbete sedan 1990.

Vi erbjuder nu två parallella kurser där vissa delar, bland annat gudstjänster och måltider, är gemensamma. Båda kurserna startar med kvällsmat 17.00 fredagen den 6 mars och avslutas med lunch 12.30 söndagen den 8 mars.

Preliminärt innehåll för dagarna:
fredag 6 mars
Kvällsmat, kursstart med presentation, information, välkomnandets gudstjänst.
lördag 7 mars
Morgonbön, kurstid för den kurs du valt, kallelsens gudstjänst, föreläsning,
reflektion i smågrupper, gudstjänst.
söndag 8 mars
Kurstid, tid i församlingsgrupper, sändningsgudstjänst, lunch och hemfärd.

 

Välj en av två kurser:
1) GRUNDKURS
Målgrupp: Denna kurs är den första kursen och en förutsättning för att
kunna gå de övriga kurserna.
Den är tänkt för dig som inte arbetat med katekumenat tidigare men
som är nyfiken; Du ska gärna ha gått pröva-på-kurs i stiftet eller varit
katekumen och nu vill vara medvandrare eller ledare.
Innehåll: Grunderna i och presentation av katekumenatet.

2) FORTSÄTTNINGSKURS MED TEMAT PEDAGOGIK
Målgrupp: Du som har erfarenhet av arbete i katekumengrupper och som
gått grundkursen, mer erfarna ledare och medvandrare.
Innehåll: Pedagogiken i katekumentat. Vilken pedagogik finns i katekumenatets
idé, hur gestaltas den i olika metoder. Vad vill vi lyfta fram och hur kan
det stärkas.
Som kursledning medverkar representanter från Göteborg, Lund, Skara och
Växjö stift.

ANMÄLAN
Senast 20 januari 2015 till Helsjöns folkhögskola via talong på http://www.helsjon.se
Villkor: Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar
före kursstart debiteras halva avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras ingen avgift.
Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.

KOSTNAD (inklusive allt)
Trebäddsrum: 1 600 kr,
Dubbelrum: 1 900 kr,
Enkelrum: 2 300 kr (begränsat antal)
Vid anmälan av mer än 1 person från samma församling ges 5% rabatt

INFORMATION
Lise-Lotte Wallin, tel: 0320–20 58 30
lise-lotte.wallin@folkbildning.net

ARRANGÖRER
Helsjöns folkhögskola i samarbete med Föreningen för katekumenatet,
Göteborgs, Lunds, Skara och Växjö stift samt Sensus studieförbund.

Ledarutbildning

25-27 januari 2013

För dig som arbetar med katekumenat i församlingen

Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare, som på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra.

Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse. I Sverige finns detta arbete sedan 1990 och bedrivs för närvarande inom Svenska kyrkan och i Stockholms katolska stift.

Vi erbjuder nu tre parallella kurser där vissa delar som föreläsningar, gudstjänster och måltider är gemensamma. Alla kurser startar med middagsbön och lunch kl 12 fredagen den 25 januari och avslutas med lunch kl 12 söndagen den 27 januari 2013.

Hämta här: Kursfolder som pdf

Fredag 25 januari

 • Lunch
 • Kursstart, presentation och information
 • Kurstid för den kurs du valt (se nedan)
 • Välkomnandets gudstjänst
 • Kurstid, middag, vandring, aftonbön café och pubsamvaro

Lördag 26 januari

 • Frukost och morgonbön
 • Kurstid för den kurs du valt
 • Kallelsens gudstjänst, lunch
 • Föreläsning
 • Kurstid för den kurs du valt
 • Middag, mässa med förnyelse av doplöften, café och pubsamvaro

Söndag 27 januari

 • Frukost, morgonbön och kurstid
 • Avslutning och sändningsmässa
 • Lunch och hemfärd

Välj en av tre kurser:
1) Prova-på

Målgrupp: För dem som inte tidigare gått någon kurs men är gruppledare eller medvandrare, gärna helt team.
Innehåll: Kunskap om och helhetsbild av katekumenatets grunder.
Redskap för hur man startar en grupp, träffar och liturgier.

2) Fortsättningskurs

Målgrupp: För gruppledare och medvandrare med erfarenhet av
katekumenat.
Innehåll: Hur konceptet är tänkt, glädjeämnen och svårigheter, erfarenhetsutbyte samt metoder.
3) Tematisk fördjupning: katekumenatets liturgier och katekumenen och gudstjänsten

Målgrupp: För kaplaner och erfarna gruppledare
Innehåll: Samtal kring genomförande av och behov av utveckling
kring katekumenatets liturgier och katekumenen och gudstjänsten.

Tid och plats: Den 25-27 januari 2013 på Stiftsgården Stjärnholm

Kurskostnad: 3 500:- med logi i dubbelrum, 2 700:- med logi i trebäddsrum
och 2 200:- med logi i logement (sovsal för 8-10 personer). Vid anmälan
efter den 20 december tillkommer 20%.

Kursledning: Göran Rehnström 013-20 50 32, Andreas Holmberg 08-508 940 29, Meta Måhl 026-17 05 51 och Rebecka Tengnér 0152-234 72.

Anmälan:  Före 20 december 2012 till Elisabeth Sundström, Strängnäs
stift, Stiftsgården Stjärnholm, 613 41 Oxelösund, 0152-234 83
elisabeth.sundstrom[a]svenskakyrkan.se

Kursavgiften faktureras  i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.

Katekumenatskurserna på Stiftsgården Stjärnholm genomförs i samarbete mellan
Föreningen Nätverket för vuxenkatekumenatet och Linköpings, Stockholms, Uppsala och Strängnäs stift och Studieförbundet Sensus.

 

Pröva-på-kurs: Vuxenväg till tro

I Skara stift ser man med glädje  att katekumenatet växer. Fler och fler församlingar tänker
strategiskt kring frågor om vuxnas väg till tro och sätter det i samband med gudstjänster så
som katekumenatet är uppbyggt

Med pröva-på-kursen får den som är nyfiken på katekumenatet/vuxenväg till tro, möjlighet att under en hel dag prova på metoder och idéer som används i katekumenatsgrupper, fira en del av de liturgier och gudstjänster som används samt reflektera i grupp över tankar och erfarenheter.

Målgrupp: Anställda och ideella som är intresserade av att arbeta med katekumenatet som metod. Det är bra att delta flera från samma församling

Tid: 25 oktober 2012 klockan 9 – 16

Plats: Församlingshemmet i Herrljunga

Medverkande: Maria Frid, präst i Borås Caroli och Gunilla Nordin, stiftskansliet Skara

Kostnad: 600 kr

Anmälan: Senast den 7 oktober 2012 till kursanmalan.skarastift(a)svenskakyrkan.se

Information: Gunilla Nordin, 0511 262 61, gunilla.nordin@svenskakyrkan.se

Arrangör: Skara stift

Fler Pröva-på-kurser

12 oktober 2012 Uppsala stift – Kontakt: Nina Carlsson Garlöv nina.garlov(a)svenskakyrkan.se

12 oktober 2012 Linköpings stift – Kontakt: Anna Lundblad Mårtensson anna.lundblad.martensson(a)svenskakyrkan.se

13 november 2012 Lund stift – Kontakt: Eva Wulff eva.wulff(a)svenskakyrkan.se

Stiftsgården Stjärnholm

Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare, som på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet delar vi både samtal och guds- tjänstgemenskap med varandra. Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse. I Sverige finns detta arbete sedan 1990 och bedrivs för närvarande inom Svenska kyrkan och i Stockholms katolska stift.

Vi erbjuder nu fyra parallella kurser där vissa delar som föreläsningar, gudstjänster och måltider är gemensamma. Alla kurser startar med middagsbön och lunch kl 12 fredagen den 27 januari och avslu- tas med lunch kl 12 söndagen den 29 januari. Preliminärt program ser ut enligt nedan.

Fredag 27 januari 2012

 • Lunch
 • Kursstart, presentation och information
 • Kurstid för den kurs du valt (se nedan) Välkomnandets gudstjänst
 • Kurstid, middag, vandring, aftonbön café/pubsamvaro

Lördag 28 januari 2012

 • Frukost och morgonbön
 • Kurstid för den kurs du valt (se nedan)
 • Kallelsens gudstjänst, lunch
 • Föreläsning ”På väg”, biskop Esbjörn Hagberg
 • Kurstid för den kurs du valt (se nedan)
 • Middag, mässa med förnyelse av doplöften, café och pubsamvaro

Söndag 29 januari 2012

 • Frukost, morgonbön och kurstid
 • Avslutning och sändningsmässa
 • Lunch och hemfärd

Välj en av fyra kurser:

1) Prova-på

Målgrupp: För alla som inte haft katekumenatsgrupper tidigare, gärna hela team.

Innehåll: Kunskap om och helhetsbild av katekumenatets grunder. Redskap för hur man startar en grupp, träffar och liturgier.

2) Fortsättningskurs

Målgrupp: För gruppledare och medvandrare med erfarenhet av katekumenat.

Innehåll: Hur konceptet är tänkt, glädjeämnen och svårigheter, erfa- renhetsutbyte samt metoder.

3) Tematisk fördjupning: själavård

Målgrupp: För kaplaner och erfarna gruppledare

Innehåll: Samtal kring frågor om själavård, trons steg, nådens ord- ning, gränslandet sjukt/friskt m m.

4) Samtalsledarutbildning

Målgrupp: För gruppledare som vill utveckla kunskaper om grupp- dynamisk och pedagogiskt förhållningssätt. I samverkan med Sensus och utbildningen Sensus-pedagogen.

Medverkar gör Christina Danielsson, Ulrica Fransson, Esbjörn Hagberg, Christer Hansson, Arne Johansson, Lena Lundberg, Peter Mourath, Britt Norberg, Elisabeth Pettersson, Anna Söderström Wikell, Lotta Rönngren, Rebecka Tengnér och Marianne Viper.

Tid:  27-29 januari 2012

Plats: Stiftsgården Stjärnholm

Kostnad: 3 500 kr med logi i dubbelrum, 2 700:- med logi i trebäddsrum och 2 200:- med logi i logement (sovsal för 8-10 personer). Vid anmälan efter den 22 december 2011 tillkommer 20%.

Kontakt:  Rebecka Tengnér tfn 0152-234 72 och Peter Mourath tfn 08-520 309 02

Anmälan: Senast den 22 december 2011 till Elisabeth Sundström, Strängnäs stift, Stiftsgården Stjärnholm, 613 41 Oxelösund. tfn 0152-234 83 eller elisabeth.sundstrom@svenskakyrkan.se

Kursavgiften faktureras av Strängnäs stift i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.

Hämta folder om den nationella utbildningen här >>

Helsjöns folkhögskola

Tid: 16-18 mars 2012

Plats: Helsjöns folkhögskola

Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare,
som på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet
delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra. Katekumenatet
är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse.
I Sverige finns detta arbete sedan 1990 och bedrivs för närvarande inom
Svenska kyrkan och i Stockholms katolska stift.

Vi erbjuder nu tre parallella kurser där vissa delar som föreläsningar, gudstjänster
och måltider är gemensamma. Alla kurser startar med kvällsmat kl 17.00
fredag den 16 mars och avslutas med lunch kl 12.30 söndagen den 18 mars.
preliminärt innehåll för dagarna:

Fredag 16 mars
Kvällsmat, kursstart med presentation, information, välkomnandets gudstjänst.

Lördag 17 mars
Morgonbön, kurstid för den kurs du valt, kallelsegudstjänst,
föreläsning, reflektion i smågrupper, aftonbön.

Söndag 18 mars
Kurstid, tid i församlingsgrupper, sändningsgudstjänst, lunch och hemfärd.

Välj en av tre kurser
Kurs 1: pröva-på-kurs
Målgrupp:
Du som inte arbetat med katekumenat tidigare, men som är nyfiken, eller som varit katekumen och nu vill vara medvandrare eller ledare.
Innehåll:
Grunderna till och presentation av katekumenatet.

Kurs 2: fortsättningskurs
Målgrupp:
Du som varit med en tid i ett katekumentsarbete, och vill fördjupa din grundkunskap.
Innehåll:
Delande av erfarenheter och bearbetning av frågor. Hjälp att komma vidare utifrån de erfarenheter du fått och en möjlighet att fördjupa sig i grunderna för katekumenatet. Något om grupprocesser.
Kurs 3: metodkurs
Målgrupp:
Du som har lite längre erfarenhet av arbete i katekumengrupper, mer erfarna ledare, kaplaner och medvandrare.
Innehåll:
Att arbeta med Bibeln i katekumenatet.

Gemensam föreläsning
Lördagens föreläsning håller Carolina Johansson, frilansjournalist, redaktör och författare till Bråkdelen av en sekund. Under senare år har hon fokuserat på religiösa och andliga frågeställningar.

Kostnad inkl kost, logi och kursavgift
Med logi i trebäddsrum 1 500 kr
Med logi i dubbelrum 1 800 kr
Med logi i enkelrum (begränsat antal) 2 500 kr

Anmälan
Senast den 20 januari 2012 till Helsjöns folkhögskola via talong www.helsjon.se
Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras ingen avgift. Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.

Kursledare
Arne Johansson, Växjö stift
Dag Bjärnhall, Växjö stift
Eva Wulff, Lunds stift
Gunilla Nordin, Skara stift
Karin Sundmark, Lunds stift
Lise-Lotte Wallin, Göteborgs stift
Susanne Lindström, Skara stift
Susanne Ottosson, Göteborg stift

Mer information
Lise-Lotte Wallin 0320-20 58 30 lise-lotte.wallin@folkbildning.net

Eva Wulff 046-15 55 36  eva.wulff@svenskakyrkan.se

Kursfolder i PDF

Arrangör
Föreningen för katekumenatet i samarbete med Helsjöns folkhögskola,
Göteborgs, Lunds, Skara och Växjö stift samt Sensus studieförbund

Kurs i tre steg för ledare i katekumenatet

Kursdagarna 2011-2012 är fristående från varandra och är tänkta att upprepas varje år. Du kan gå kursdagarna i vilken ordning du vill.

Dag I den 22 oktober 2011

Ledarrollen, katekumenatets grundidé, teamet, det lågprofilerade ledarskapet, pedagogiken i katekumenatet, gruppdynamik

Dag II den 19 november 2011

Kyrkans tro. Dagen indelas i tre olika avsnitt: kyrkan, tron och Bibeln

Dag III den 21 januari 2012

Bön, fördjupning, vägen vidare

Presentation av kursen, mer om tid och plats och länk till anmälan

Pröva-på-kurs, Uppsala stift

Pröva på kursen vänder sig till församlingar som inte jobbat med katekumenatet tidigare och som vill lära känna katekumenatets idé. Till pröva på kursen rekommenderar vi att man deltar som ett team . Vi går igenom grunderna, förhållningssätt och rekrytering samt lär känna de liturgier som ingår i katekumenatet.

Tid: 19-20 oktober 2011

Plats: Stiftsgården Breidagård

Kostnad: 1200 kronor per person med kost och logi

Anmälan till Uppsala stift

Pröva-på-kurs, Lunds stift

Kursen vänder sig till anställda och frivilliga som intresserade av att arbeta med katekumenatet som metod. Kom gärna flera deltagare från samma pastorat.

Tid: 19 oktober 2011 kl 9-18

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

Medverkande: Eva Wulff, stiftskonsulent, Karin Boberg, stiftskonsulent, Karin Sundmark, stiftsadjunkt

Kostnad: 600 kr

Anmälan: Senast den 17 september 2011 till Kursanmälan, Lunds stift, Box 32, 221 00 Lund eller via Lunds stifts webbplats.

Informations- och kursansvarig: Eva Wulff, 046 15 55 36, eva.wulff@svenskakyrkan.se

Arrangör: Lunds stift

Prova-på-kurs, Skara stift

Tid: 18 november 2011 kl 9 – 16

Plats: Herrljunga församlingshem och kyrka

Kursen vänder sig till anställda och ideella som är intresserade av att arbeta med katekumenatet som metod. Kom gärna flera deltagare från samma pastorat

Medverkande: Susanne Lindström, församlingspedagog Lextorps församling, Maria Fridh komminister, Borås Caroli och Gunilla Nordin Stiftskansliet i Skara

Kostnad 600:-

Anmälan: Senast den 7 november 2011 till: kursanmalan.skarastift@svenskakyrkan.se eller Elin Elfverson 0511 262 06

Information: Gunilla Nordin 0511 262 61 eller gunilla.nordin(a)svenskakyrkan.se

Arrangör: Skara stift

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s