Styrelsen 2012

Föreningens styrelseledamöter presenterar sig själv och säger några ord om vad katekumenatet betyder för dem och vilka visioner de har för verksamheten.

Susanne Lindström, ordförande

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.16.24

Hemvist: Trollhättan

Vad arbetar du med?

Jag är församlingspedagog/församlingsutvecklare i dop och dopuppföljning, vuxenpedagogiskt arbete samt ideellt arbete i Lerums församling. Går även bibliodrama-grundutbildning, Lidingö.

Ditt möte med katekumenatet, Vad ger det dig?

Jag tycker att det är ett kanonbra koncept där man får möjlighet att både växa som människa och växa i sin tro. Jag gillar tilltalet och jag gillar modellen som skapar en process i en människas liv, samtatt det ger fina samtal. Jag gillar även att man tar vuxna på allvar och att det blir ett naturligt liv med gudstjänsten. Delaktigheten är också väldigt fin och genuin. Jag känner mig som ett redskap som Gud använder i detta arbete. Jag känner mycket glädje!

Vad är din vision med att vara med i nätverket katekumenatet?

Som ordförande i en liten förening eller som vi vill kalla oss, ett starkt och längtande nätverk. Vi har inga pengar men vi är rika på kontakter, engagemang och vi har en tydlig idé. Jag skulle vilja att alla som är med på något hörn i Katekumenatets värld också valde att bli medlemmar i föreningen och nätverket för vuxenkatekumenatet eller visste att nätverket finns till förfogande.

Jag vill vara med och arbeta för att nätverket ska bli synligare och tydligare. Jag tror att samhörigheten kommer att stärkas och att det blir tydligare vilka vi kan finnas till för. – Det är det som betyder att nätverka för mig.

Gunilla Nordin, ledamot

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.16.37Jag jobbar som stiftspedagog i Skara stift. Där arbeta jag med vuxenpedagogiska frågor, bland annat Vuxenkatekumenatet. Idag pratar vi mycket om att ha ett språk för tro. Jag tycker att katekumenatet är en fantastisk möjlighet att utveckla detta språk för var och en av oss. Att prova sig fram, att formulera för sig själv och andra kan vara en sådan befrielse.

Elisabet Lindow, ledamot

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.16.54Kyrkoherde i Ryssby pastorat Växjö stift. Utnämnd till prost 2012 för mitt arbete med katekumenatet. Startade min första grupp 1991. Skrev prästmötesavhandling 2002 som bok: Ditt ansikte söker jag. Vuxnas väg till tro. Antagen som doktorand vid Lunds universitet för studier om katekumenatet.

Varit med på nationell nivå med att organisera och marknadsföra katekumenatet under de första åren. Varit Svenska kyrkans representant för katekumenatet på europeisk nivå 1994-2002. Deltagit i utbildningar i Los Angeles och Santa Fee med ELCA åren 2000 och 2001.  

Eva Wulff, kassör

Jag arbetar som stiftskonsulent för undervisning i Lunds stift. I mitt arbete ansvara jag bland annat för den vuxenpedagogiska verksamheten där katekumenatet ingår. Jag har arbetat med modellen i drygt 10 år. Jag både utbildar i modellen och har varit ledare i katekumenatgrupper.

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.10.37

Att få vara ledare i katekumenatgrupper betyder mycket för mig, det ger näring och fördjupning åt den egna tron, möjlighet att tillsammans med andra tänka och fundera över Gud och livet. Katekumenatet som modell passar mig väldigt bra då den stämmer bra med min grundläggande syn på kyrka, församling och människor. Att vara en del i nätverket för katekumenatet är också att få vara med och utveckla katekumenatet vidare.

Rebecka Tengnér, ledamot

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.14.46Jag arbetar som stiftspedagog i Strängnäs stift. I min tjänst har jag förutom vuxenpedagogiska frågor också frågor ideellt engagemang och stiftets kontakter med församlingarna den så kallade Strängnäsmodellen.

Jag kom i kontakt med katekumenatet för ca 7 år sedan på en av föreningens kurser på Stjärnholm. Det som med en gång tilltalade mig var respekten för varje människas väg till tro och tolkning av sitt liv och innerligheten i gudstjänsterna.

Min vision för föreningen/nätverket är att många fler ska vilja vara med och sprida möjligheten för människor att växa i tro, hitta sin plats i församlingen och få uppleva att vara en resurs i ett gott sammanhang.

Stefan Nordström, ledamot

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.15.20Jag har teologisk kand. examen samt även lärarexamen på gymnasienivå i religion och svenska. 

Jag arbetar som diakon i S:ta Eugenia församling i Stockholm samt är ordförande i Katolska utskottet för evangelisation, ett officiellt organ för Stockholms katolska stift.

Lotta Rönngren, ledamot

Hemvist: Stockholm

Vad arbetar du med?

Är präst, gudstjänst och vuxenpedagogiskt arbete i Västerledsförsamling.

Ditt möte med katekumenatet och vad ger det dig?Skärmavbild 2013-02-25 kl. 15.02.34

Katekumenatet är ju så bra för sitt helhetstänkande, kombinationen av den lilla gruppens pedagogik, med lyssnande och delande som ledord.

Tycker också om kombinationen pedagogik- Liturgi, gudstjänsten i centrum- med ett pedagogisk förhållningssätt. Tycker också om kombon Liturgi – liv, som blir tydlig i katekumenatet, gudstjänst är på riktigt, det gör saker med våra liv, vi tar steg på vår livs vandring. Katekumenatet handlar om den enskildes växt in i församlingen och församlingens växt, både i mognad och i antal.

Vad är din vision med att vara med i nätverket katekumenatet?

Nätverket behövs i Svenska kyrkan, några måste driva Vuxenpedagogiska frågor och frågan om vuxnas konfirmation och dop.

Där är vi en viktig röst. Jag skulle vilja att stift hade kunskap om katekumenatet och kunde erbjuda det till sina församlingar. Att det fanns någon på ”rikskyrkan” som kunde och drev frågan. Att vår dopstatisktik också redovisade Vuxna= över 18 år.

Att vi förde ett samtal om ”undervisning och danande” detta som på engelska kallas ”edukation and formation” d.v.s. att undervisning inte bara är intellektuell utan att vara kristna handlar om hela livet, ett blivande och danande som vi aldrig blir färdiga med.

Tycker också att det nordiska samarbete och de internationella impulserna är viktiga, det finns inspiration och erfarenhet att ta del av, även förstås samarbetet med de Lutherska kyrkorna i USA. Själv hoppas jag kunna bidra på något konstruktivt sätt.

Göran Renström, ersättare

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.15.32

Präst i Linköpings S: Lars församling. För mer än tio år sedan kom jag i kontakt med katekumenatet och har sedan dess haft förmånen att få vara kaplan i flera grupper.

Möten med kamrater i olika katekumenatsgrupper har förändrat min syn på kyrkan och hjälpt mig att se tro och sökande från nya perspektiv. Medverkan vid kurser har fördjupat min tilltro till delandets och liturgins kraft. Katekumenatet har också hjälpt mig att upptäcka hur livet och tro hör samman.

Margareta Sandberg, ersättare

Skärmavbild 2013-02-25 kl. 15.02.21Vad arbetar du med?

Jag är präst och pensionär. Tjänstgjort tidigare som bl a. kyrkoherde och företagspräst.

Jag mötte arbetet med katekumenatet år 2006. Har sedan dess arbetat med ”vuxenväg till tro” i ett par församlingar. Pedagogiken bygger på en grundsyn, en människosyn, som ger utrymme för möte i varsamma samtal om tro, gudserfarenheter och sökande.

Nina Carlsson Garlöv, ansvar för föreningens webbplats

Hemvist: bor i Uppsala

Vad arbetar du med?

Stiftspedagog från Uppsala stift. Jag ansvarar för fortbildning, arbetet med ideella samt barn och familj

Skärmavbild 2013-02-11 kl. 16.17.16

Ditt möte med katekumenatet, vad ger det dig?

Jag möter oftast medvandrare och ledare i katekumenatet. Deras berättelser om deltagarnas växt i tro och upprättelser som människor är något oerhört fint och viktigt.

Vad är din vision med att vara med i nätverket katekumenatet?

Min vision är en bra samordning av katekumenatet i Sverige så att vi kan göra gemensamma insatser, typ utbildning.

  • Hela styrelsepresentationen går att hämta hem och skriva ut som en dubbelsidig A4 i fyrfärg. Ladda hem styrelsepresentation 2013 (PDF)
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s