EuroCat´s nätverk-kontakter

RCIA Network of England & Wales

Hemsida till RCIA network

IMG_0048

Arne Johansson skriver om:

Några noteringar från mötet i Chichester

Inbjudan till EuroCat’s byråmötet kom från Martin Foster, Convenor, RICA Network England and Wales. I inbjudan angavs att huvudämnet för mötet skulle vara the relationship between the Cathechumenate and the New Evangelisation något som föranledde Lotta Rönngren Appelsved och mig att ställa oss frågan; vad innebär detta?

Jag bifogar en artikel som Martin Foster föreslog oss att ta del av[1]. I korthet kan sägas att det är Katolska kyrkans sätt att anpassa evangeliet på ett Kristus-centrerat sätt till den rådande kulturen i dagens samhälle. Min reflektion är att detta är något som även vi arbetar med i Svenska kyrkan även om det inte proklamerats på det sätt som skett i Katolska kyrkan. Det projekt som jag tänker kan vara något liknande är; Dela liv – dela tro och dess underprojekt. Där boken om Katekumenatet är ett sådant delprojekt.

I inbjudan angavs också att det är begränsad tid för delandet mellan länderna och begränsat till en enda fråga; What opportunities does the Year of Mercy (or other pastoral initiative) offer to build up the Catechumenate? Och begränsat till 5 minuter. För vår del så kan jag notera att i Svenska kyrkan så finns det inga år som proklamerats som ”Barmhärtighetens år”. Med andra ord så har vi ingen hjälp av sådana möjligheter.

Den 18 maj började med en introduktion och presentationsrunda. Det var deltagare från 13 länder och samtliga utom jag representerade den Katolska kyrkan. Efter en ”Opening prayer” så följde några presentationer från England av projekt som inspirerats av ”The New Evangelisation”. Följt av landsdelande och därefter tid för socialt umgänge.

Den 19 maj hade förmiddagen avsatt för fördjupningar kring ”The New Evangelisation” med presentationer av Peter Mc Grail. För mig var detta mer av akademiska föreläsningar om ursprunget till begreppet och dess opponenter samt dess koppling till Katekumenatet inom den Katolska kyrkan. När man talar om Katekumenat i deras kontext så handlar det enbart om personer som ska döpas. Men en reflektion som jag gjorde utifrån det som presenterades är att Jesus leder oss till relationer!

Förmiddagen avslutades med en mässa i Chichester Cathedral ledd av Richard Moth, Katolsk biskop i Arundel & Brighton.

Eftermiddagen innehöll guidad tur i katedralen, besök på ett ”teroom” och deltagande i den anglikanska Evensong följt av ett mottagande av katedralens dean i hans hus. Därefter så var det delande av landserfarenheter utifrån ”Barmhärtighetens år”. Detta var inte något som jag kunde bidra med utan kort kommenterade vårt engagemang när det gäller att skapa och utveckla NordicCat.

Den 20 maj började med morgonmässa. Så följde fortsatt presentation utifrån huvudämnet. Inte något som jag direkt kände igen mig i utifrån ett svenskt perspektiv.

Så följde administrativa frågor rörande EuroCat’s framtida möten.

Dokumentationen med presentationerna finns på följande länk:

https://www.dropbox.com/sh/m46jq80r8baaexw/AAC5ql5K0ttrk-1X5OhG_Pita?dl=0

Nästa EuroCats byråmöte är i Wien den 29 april – 1 maj 2019

vill avsluta med Chichester Cathedralens bön skriven av St. Richard, biskop av Chichester, 1245-1253.

Tack Du min Herre Jesus Kristus,

för alla de gåvor som Du givit mig,

för all den smärta och smädelse,

som Du burit i mitt ställe.

Du barmhärtige frälsare,

vän och broder,

må jag få känna Dig mer tydligt,

älska Dig mer kärleksfullt,

och följa Dig mer nära.

Amen.

[1] Se bilaga: The New Evangelisation. What is the New Evangelisation?

Annonser