Information från styrelsen

Hej!

Det här vill vi  ”puffa” för:

 • Bev Piro, präst i den lutherska kyrkan i USA, hon jobbar med katekumenatet där. Bev kommer att ha seminarier vid Ideellt forums Idédagar i Helsingborg den 5 – 7 oktober 2018.

 • EuroCats byråmöte är i Wien den 29 april – 1 maj 2019

 • Under Växjö stifts fortbildningsvecka hösten 2018 finns två tillfällen till inspiration för katekumenatet. Dels kommer ett prova-på tillfälle att ges, dels kommer Bev Piro att medverka.

 

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ledarutbildning i Norra delen- GRUNDKURS

Här kan du ta del av foldern, folder Katekumenatutbildning

Grundkurs – Ledarutbildning

Tid och plats: Den 24-26 augusti

Plats: Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå

 • För dig som som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen.
 • Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingen att möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro.
 • Katekumenatet är en väg till vuxen tro som kan leda till dop eller konfirmation. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap.
 • Kursen sker i en ”pröva på form” med delande och samtal och firande av katekumenatets  speciella liturgier/gudstjänster
 • Biskop em Hans-Erik Nordin talar på söndagen över ämnet ”Att dela tro i ett postsekulärt samhälle”
 • Kursen ges i samverkan mellan Umeå pastorat, Föreningen för katekumenatet i Sverige och Sensus.

Läs mer här: http://www.katekumenatet.wordpress.com

Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med ledare, kaplan och medvandrare.

Tid och plats: Den 24-26 augusti

Plats: Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå

Middag serveras klockan 17.00 på fredagen och därefter startar kursen klockan 18.00. Helgen avslutas med lunch klockan 12.00 på söndag.

Incheckning kan ske före middagen.

Kostnad

 • 2 500 kr med logi i dubbelrum.
 • I kostnaden ingår kurskostnad, kursmaterial samt kost och logi.

Kursavgiften faktureras i efterskott.

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften.

Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta får

platsen överlåtas

Kursledning

 • Göran Rehnström, Församlingsherde i S:t Lars församling i Linköping,
 • Meta Måhl, Församlingspedagog i Gävle pastorat,
 • Hans-Erik Nordin, Biskop em i Strängnäs,
 • Mats Pelo, Komminister i Umeå Maria församling,
 • Per Bäckman, Sensus studieförbund

Kontaktperson: Om du har frågor om kursinnehållet, ta kontakt med Mats Pelo, 090-200 27 81 eller mats.pelo@svenskakyrkan.se

Anmälan

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En gåva till Katekumenatet

Grund och fortsättningskurs 9-11 mars 2018, Helsjöns folkhögskola

Katekumener, ledare och medvandrare är verkligen en gåva till katekumenatet. Ett härligt gäng kom och gjorde helgen tillsammans. Kursen var uppdelad i grundkurs och fortsättning och temat var för båda LärAnde. Vi upplevde hela katekumenatperioden på dessa dagar och vi fick fira liturgier och inspirera varandra.

Ett kreativt torg fanns och tack för alla bidrag och inspiration.

Ett spännande föredrag blev det på lördagens gemensamma föreläsning som handlade om att en hållbar teologi hänger samman med ett hållbart liv. Prästen Magnus Wåhlin bidrar med insikter och utmaningar för hållbart liv.

Vi konstaterade att det är oerhört viktigt att mötas och få fyllas på och kunna sändas vidare till våra församlingar och inspirera vidare.

Tack för en härlig helg!

29134086_10155655428233920_2559700517282381824_n

Foto: Claes Blomqvist, Borås

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrelsen 2018

Dessa sitter i styrelsen 2018

Ordförande:

Hans-Erik Nordin, Uppsala

Ledamöter:

Annette Öderwall, Växjö stift

Gunilla Nordin, Skara stift

Per Ingvarsson, Linköpings stift

Eva Wulff, Lunds stift

Meta Måhl, Uppsala stift

Elisabet Lindow, Växjö stift

Stefan Gummesson, Lunds stift

Anna-Lena Wigh, Uppsala stift

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte

Medlemmar!
Ni är inbjudna till Föreningen och nätverket för Katekumenatet i Sverige.

Katekumenatets ÅRSMÖTE

Dessutom erbjuder vi en workshop under eftermiddagen! Carolina Davidsson är kyrkoherde i Redväg hon är utbildad i Andlig vägledning som föreningen Kompassen driver. Hon kommer att berätta om Andlig vägledning enligt Ignatiansk tradition och vi kommer att göra övningar under eftermiddagen.

Var: Kyrkans hus i Skövde, Brynolfsrummet
När: 30 november 2017
Tider: 12.00-13.00 Lunch för dem som vill

Kom en kvart innan till Kyrkans hus, så går vi tillsammans
till någon restaurang och äter.

13.00-13.30 Årsmöte 

13.30-16.00 Workshop om Andlig vägledning
Under eftermiddagen ingår fika!

 

Är du inte medlem, men vill bli det är du välkommen denna dag.

Kyrkans Hus ligger centralt i Skövde
Tre minuters gångväg från Resecentrum.
Nära till ett stort utbud av restauranger och butiker.
Nära till flera olika parkeringsalternativ.
Adress: Kyrkogatan 5, 541 30 Skövde

Välkomna önskar

Föreningen och Nätverket för Katekumenatet i Sverige.

Mera information Susanne Lindström, ordförande 070-3524416

 

1

Inbjudan till årsmöte den 30 november 2017

Plats: Kyrkans Hus, Skövde

Förslag till föredragningslista till årsmötet för föreningen för katekumenatet

 1. Val av årsmötets ordförande
 2. Val av årsmötets justerare
 3. Val av årsmötets sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets utlysande
 6. Verksamhetsberättelse för 2016-2017
 7. Räkenskapsberättelse för 2016-2017
 8. Revisionsrapport för 2016-2017
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för 2018
 11. Val av styrelse
 12. Val av 2 revisorer + ersättare för 2018
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Förslag till stadgeändringar
 15. Byte av Logga
 16. Namnbyte
 17. Verksamhetsplan för 2018
 18. Budgetförslag för 2018
 19. Val av valberedning 2018
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gruppen har växt!

Kursledningarna för Stjärnholms och Helsjöns katekumenatutbildningar har mötts.Grupperna delade erfarenheter och lade upp planer för kommande kurser. Håll ögonen öppna för mer information.Det var ett unikt tillfälle och så rätt och så roligt! Det var ett givande möte på Sensus mötesplats i Stockholm!

Vi laddar för 2018 års utbildningar!


Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte

Välkommen till Årsmöte för föreningen Katekumenatet i Sverige 30 november 2017

Plats: Någonstans i Skara stift.

Mera information och inbjudan kommer till alla medlemmar.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar